Tạo mốc tọa độ (Waypoint)

Hướng dẫn cách tạo mốc tọa độ trên ứng dụng

Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +

Tiếp theo chọn Tạo Mốc Tọa Độ

Ứng dụng sẽ hiện ra các lựa chọn như hình dưới

  1. Từ tọa độ vị trí (GPS): Tạo mốc tọa độ từ vị trí GPS hiện tại của bạn

  2. Từ tọa độ tâm màn hình: Tạo mốc tọa độ từ vị trí tâm màn hình bản đồ

  3. Từ tọa độ nhập tay: Cho phép nhập tay tọa độ để tạo mốc

  4. Từ mã QR code: Cho phép quét mã QR code được chia sẻ

  5. Nhập mốc tọa độ: Cho phép nhập 1 danh sách tọa độ mốc từ Excel, CSV, TXT, SHP, TAB/MIF, GeoJSON v.v...

Bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn sử dụng tính năng nhập điểm mốc tọa độ sau:

Last updated