vTools Survey
Search
K

Tạo mốc tọa độ (Waypoint)

Hướng dẫn cách tạo mốc tọa độ trên ứng dụng
Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +
Tiếp theo chọn Tạo Mốc Tọa Độ
Ứng dụng sẽ hiện ra các lựa chọn như hình dưới
 1. 1.
  Từ tọa độ vị trí (GPS): Tạo mốc tọa độ từ vị trí GPS hiện tại của bạn
 2. 2.
  Từ tọa độ tâm màn hình: Tạo mốc tọa độ từ vị trí tâm màn hình bản đồ
 3. 3.
  Từ tọa độ nhập tay: Cho phép nhập tay tọa độ để tạo mốc
 4. 4.
  Từ mã QR code: Cho phép quét mã QR code được chia sẻ
 5. 5.
  Nhập mốc tọa độ: Cho phép nhập 1 danh sách tọa độ mốc từ Excel, CSV, TXT, SHP, TAB/MIF, GeoJSON v.v...
Bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn sử dụng tính năng nhập điểm mốc tọa độ sau:
Nhập dữ liệu điểm mốc tọa độ từ file Excel trên điện thoại