vTools Survey
Search…
Hướng dẫn cài đặt
Cài đặt vTools for Survey cho điện thoại của bạn
Bạn có thể cài đặt trực tiếp từ ứng dụng Google Play (CH Play) theo link sau:

+ Phiên bản Việt Nam sử dụng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

+ Phiên bản Full theo tài khoản Gmail sử dụng trọn đời

( Hoặc liên hệ trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ )
Cho phép quyền Chụp ảnh và Quay phim để chụp ảnh khảo sát hiện trường
Cho phép truy cập thông tin vị trí để định vị
Cho phép ghi dữ liệu để lưu dữ liệu khảo sát
Sau khi hoàn tất các cài đặt cấp quyền truy cập sẽ vào tới giao diện chính của ứng dụng như sau
Copy link
Outline