Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt vTools for Survey cho điện thoại của bạn

Bạn có thể cài đặt trực tiếp từ ứng dụng Google Play (CH Play) theo link sau:

+ Phiên bản Việt Nam sử dụng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

+ Phiên bản Pro bản quyền sử dụng trọn đời theo tài khoản Gmail cá nhân

( Hoặc liên hệ trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ )

Cho phép quyền Chụp ảnh và Quay phim để chụp ảnh khảo sát hiện trường

Cho phép truy cập thông tin vị trí để định vị

Cho phép ghi dữ liệu để lưu dữ liệu khảo sát

Sau khi hoàn tất các cài đặt cấp quyền truy cập sẽ vào tới giao diện chính của ứng dụng như sau

Last updated