Kiểm tra và sửa lỗi GPS

Khi GPS trên điện thoại hoặc máy tính bảng gặp vấn đề, không thể lấy được tọa độ. Hãy thử một số cách kiểm tra và sửa lỗi khi GPS của thiết bị gặp sự cố không thể định vị được vị trí hiện tại

Đầu tiên, hãy thử khởi động lại thiết bị điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, một số dòng máy gặp sự cố từ hệ thống Android nên khởi động lại có thể sửa lỗi GPS.

Sau khi khởi động lại, hãy di chuyển ra khu vực ngoài trời ít bị che khuất để tăng cường bắt sóng vệ tinh. Nếu ở trong nhà điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sẽ rất khó để bắt được tín hiệu định vị từ vệ tinh GPS.

Nếu vẫn chưa sửa được lỗi GPS, bạn có thể cài đặt một số ứng dụng giúp kiểm tra thông số và sửa lỗi GPS sau:

1. GPS Test: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest

2. GNSS Status: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.harnisch.android.gnss

3. GPSTest: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gpstest

Nếu đã cài đặt các ứng dụng trên và cũng không thể bắt được tín hiệu vệ tinh và không định vị được vị trí hiện tại thì rất có thể điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn đã bị lỗi phần cứng chíp GPS. Bạn cần mang đi bảo hành để kiểm tra GPS cho thiết bị.

Last updated