Hỗ trợ qua TeamViewer

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng TeamViewer cho điện thoại để chúng tôi kết nối trực tiếp với điện thoại của bạn và hỗ trợ xử lý các sự cố được nhanh nhất

  1. Cài đặt ứng dụng TeamViewer QuickSupport cho điện thoại Android của bạn trên Google Play hoặc từ link này: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.quicksupport.market

Cài xong bạn hãy mở TeamViewer QuickSupport lên và chọn THIẾT LẬP quyền quy cập đặc biệt

Cho phép quyền "Vẽ lên trên ứng dụng khác"

2. Cài đặt phần bổ sung TeamViewer Universal Add-On cho phép điều khiển kết nối với điện thoại Android của bạn trên Google Play hoặc theo link này: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.quicksupport.addon.universal

3. Kích hoạt phần Add-on của TeamViewer trong cài đặt chung của điện thoại. Mở Cài đặt chung của điện thoại lên và chọn Tìm kiếm cài đặt.

Gõ từ khóa TeamViewer để tìm tới mục cài đặt cho Add-on. Thông thường sẽ nằm ở vị trí: ...Cài đặt bổ sung -> Trợ năng -> Các dịch vụ đã tải xuống -> Thêm dịch vụ đã tải -> TeamViewer Universal Add-On

(Một số dòng máy như SamSung có thể khác, tìm trong mục Cài đặt chung -> Hỗ trợ -> Dịch vụ đã tải xuống)

Và kích hoạt chế độ Khả năng truy cập, như hình bên dưới

4. Mở ứng dụng TeamViewer QuickSupport lên, lấy mã số ID và gửi cho chúng tôi để kết nối qua hỗ trợ bạn.

Last updated