Giao diện chính

Giới thiệu các nút chức năng bố cục, giao diện chính của ứng dụng vTools for Survey

Màn hình giao diện chính của ứng dụng như sau:

Last updated