vTools Survey
Search
K

Giao diện chính

Giới thiệu các nút chức năng bố cục, giao diện chính của ứng dụng vTools for Survey
Màn hình giao diện chính của ứng dụng như sau:
Vị trí
Mô tả chức năng
1
Mở menu chính của ứng dụng
2
Mở máy ảnh khảo sát và chụp nhanh ảnh hiện trường
3
Tìm kiếm các dữ liệu Điểm mốc, Điểm tọa độ, Đường, Vùng, tuyến Tracklog đã được tạo
4
Quản lý các lớp dữ liệu được hỗ trợ
5
Mở cài đặt cấu hình, tùy chọn thêm cho ứng dụng
6
Mở la bàn số
7
Thông số hiển thị các vệ tinh thu được ở thời điểm hiện tại
8
Nút phóng to, thu nhỏ bản đồ
9
Hiển thị mức zoom hiện tại của bản đồ từ Z0 đến Z24
10
Nút định vị vị trí người dùng về vị trí hiện tại của GPS trên bản đồ
11
Mở giao diện tùy chọn làm mờ các lớp phủ và lớp nền bản đồ
12
Mở thông số vị trí GPS hiện tại, tọa độ được tính chuyển theo hệ chiếu được cài đặt .v.v...
13
Biểu tượng hiển thị vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ ở thời điểm hiện tại
14
Vị trí tâm của bản đồ
15
Menu tạo dữ liệu Điểm mốc, Điểm tọa độ, Đường, Vùng và tuyến Tracklog