vTools Survey
Search
K

Tạo dữ liệu Điểm (Point)

Hướng dẫn cách tạo điểm trên ứng dụng
Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +
Tiếp theo chọn Tạo Dữ Liệu Điểm
Ứng dụng sẽ hiện ra các lựa chọn như hình dưới
 1. 1.
  Từ tọa độ vị trí (GPS): Tạo Điểm từ vị trí GPS hiện tại của bạn
 2. 2.
  Từ tọa độ tâm màn hình: Tạo Điểm từ vị trí tâm màn hình bản đồ
 3. 3.
  Từ tọa độ nhập tay: Cho phép nhập tay tọa độ để tạo Điểm
 4. 4.
  Từ mã QR code: Cho phép quét mã QR code được chia sẻ để tạo Điểm