vTools Survey
Search…
Sửa lỗi hiển thị MBTiles
Hướng dẫn cách khắc phục lỗi khi không hiển thị được dữ liệu MBTiles, lỗi này xảy ra trên một số dòng máy
Vào Menu 3 chấm
Chọn "Cấu hình ứng dụng"
Chọn tới mục "DỮ LIỆU KHÁC"
Mở chế độ "Sửa lỗi hiển thị MBTiles"
Copy link