vTools Survey
Search
K

Sửa lỗi hiển thị MBTiles

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi khi không hiển thị được dữ liệu MBTiles, lỗi này xảy ra trên một số dòng máy
Vào Menu 3 chấm
Chọn "Cấu hình ứng dụng"
Chọn tới mục "DỮ LIỆU KHÁC"
Mở chế độ "Sửa lỗi hiển thị MBTiles"