Sửa lỗi không lưu được dữ liệu khảo sát

Hướng dẫn cách khắc phục sự cố không lưu được dữ liệu các đối tượng khảo sát Điểm, Đường, Vùng và Mốc tọa độ. Vấn đề này có thể xảy ra trên một số thiết bị sau khi cập nhật Android và bị lỗi hệ thống

Lưu ý: Cần xuất file dữ liệu và sao lưu thường xuyên dữ liệu khảo sát, hình ảnh hiện trường của bạn ra máy tính, để đảm bảo AN TOÀN DỮ LIỆU

Last updated