vTools Survey
Search
K
Comment on page

Sửa lỗi không lưu được dữ liệu khảo sát

Hướng dẫn cách khắc phục sự cố không lưu được dữ liệu các đối tượng khảo sát Điểm, Đường, Vùng và Mốc tọa độ. Vấn đề này có thể xảy ra trên một số thiết bị sau khi cập nhật Android và bị lỗi hệ thống
Vào Menu 3 chấm
Chọn "Cấu hình ứng dụng"
Mở tùy chọn "CÀI ĐẶT KHÁC"
Mở tùy chọn "Sửa lỗi truy cập cơ sở dữ liệu" và khởi động lại ứng dụng vTools Survey
Lưu ý: Cần xuất file dữ liệu và sao lưu thường xuyên dữ liệu khảo sát, hình ảnh hiện trường của bạn ra máy tính, để đảm bảo AN TOÀN DỮ LIỆU