vTools Survey
Search
K

Cài đặt bản đồ và tải nền offline

Cài đặt loại bản đồ nền và chọn khu vực cần tải dữ liệu nền offline sử dụng ngoại tuyến khi đi thực địa không có 3G, Wifi
Mở menu chính của ứng dụng và chọn Cài đặt bản đồ
Tiếp theo chọn sang tab BẢN ĐỒ, chọn loại bản đồ bạn muốn sử dụng
Và chọn Đặt làm nền mặc định
Hoặc chọn Tải dữ liệu offline để tải dữ liệu offline cho loại bản đồ bạn cần
Chọn khu vực và phóng to tới khu vực đó để tải dữ liệu offline về máy
Bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn tải dữ liệu nền offline sau:
Tính năng tải dữ liệu bản đồ nền offline ngay trên điện thoại