Cài đặt bản đồ và tải nền offline

Cài đặt loại bản đồ nền và chọn khu vực cần tải dữ liệu nền offline sử dụng ngoại tuyến khi đi thực địa không có 3G, Wifi

Mở menu chính của ứng dụng và chọn Cài đặt bản đồ

Tiếp theo chọn sang tab BẢN ĐỒ, chọn loại bản đồ bạn muốn sử dụng

Và chọn Đặt làm nền mặc định

Hoặc chọn Tải dữ liệu offline để tải dữ liệu offline cho loại bản đồ bạn cần

Chọn khu vực và phóng to tới khu vực đó để tải dữ liệu offline về máy

Bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn tải dữ liệu nền offline sau:

Last updated