Cài đặt hệ chiếu

Cài đặt hệ chiếu VN 2000 địa phương và toàn quốc hoặc bất kỳ hệ chiếu nào cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hỗ trợ hơn 5000 hệ chiếu có sẵn

Mở menu chính của ứng dụng và chọn Cài đặt bản đồ

Chọn nút tìm kiếm và nhập tên hệ chiếu cần tìm như ví dụ bên dưới

Chọn vào hệ chiếu và Đặt làm mặc định

Hoặc chọn Thông tin chi tiết để xem các thông số hệ chiếu theo chuẩn PROJ4

Bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn sử dụng sau:

Last updated