vTools Survey
Search
K
Comment on page

Kênh video Youtube

Tổng hợp các video hướng dẫn sử dụng cho ứng dụng vTools for Survey
Bạn có thể tham khảo thêm các chức năng được hướng dẫn chi tiết trong kênh video của chúng tôi tại địa chỉ sau:
Giới thiệu về vTools for Survey
vTools for Survey | Ứng dụng trên điện thoại đo vẽ, dẫn mốc, xem ảnh vệ tinh mới nhất và nhiều hơn
Tính năng tải dữ liệu bản đồ nền offline ngay trên điện thoại
Đo nhanh một vùng thực địa bằng điện thoại - So sánh đo trên ảnh vệ tinh và đo thực tế
Tính năng kiểm tra vị trí thông tin sổ đỏ
Chuyển tab sang mbtiles | Chuyển bản đồ Mapinfo vào điện thoại nhanh nhất
vTools for Survey - Tính năng xử lý nhiễu GPS và làm mượt tuyến đi
vTools Survey - Cài đặt hệ chiếu VN 2000 và hơn 5000 hệ chiếu được hỗ trợ
vTools for Survey - Hỗ trợ chuyển nhanh loại font TCVN3, VNI tiếng Việt khi xem thuộc tính
Làm sao để chuyển nhanh MapInfo Tab sang MBTiles ?
Chức năng thay đổi kiểu hiển thị cho MBTiles, tích hợp dữ liệu đường bình độ toàn cầu
Mở dữ liệu MapInfo TAB, Shapefile, GeoJSON. Hiện nhãn và style hiển thị theo mã Loại đất, Loại rừng
Mở nhanh dữ liệu MicroStation DGN trên vTools for Survey
Nhập dữ liệu điểm mốc tọa độ từ file Excel trên điện thoại
Làm sao để: Tìm kiếm theo thông tin thuộc tính dữ liệu MapInfo TAB, SHP, MBTiles, GeoJSON
vTools for Survey - Xuất dữ liệu điểm ra Excel kèm tọa độ VN2000
vTools for Survey - Mở nhanh dữ liệu DGN với thuộc tính TXT Famis
vTools for Survey - Mở trực tiếp dữ liệu gCadas GTP trên điện thoại
vTools for Survey - Chức năng hiện nhãn theo tên của Điểm Mốc tọa độ
vTools for Survey - Chỉ hướng, Dẫn đường tới điểm mốc tọa độ kết hợp Google Maps
vTools for Survey - Tạo vùng đệm (buffer zone) từ các đối tượng khảo sát trên thực địa
vTools for Survey - Xuất dữ liệu khảo sát ra định dạng WebGIS, xem nhanh trên máy tính.
vTools for Survey - Sử dụng kho ảnh vệ tinh trực tuyến hỗ trợ cho công tác kiểm tra hiện trạng rừng
vTools for Survey - Mở dữ liệu DGN và hiển nhãn theo Level tùy chỉnh
vTools for Survey - Tải ảnh vệ tinh và so sánh 2 thời điểm chụp ảnh
Tính năng dẫn hướng | Đo khoảng cách tới đích | vTools for Survey
vTools for Survey - Cập nhật nhanh dữ liệu lô rừng ngoài thực địa, tạo đối tượng đường, vùng
Mở tab file Mapinfo trên điện thoại | Open tab file (Mapinfo) by mobile | vTools For Survey
vTools for Survey - Sử dụng dịch vụ cảnh báo điểm có nguy cơ cháy
vTools for Survey - Mở dữ liệu AutoCAD DXF hiển thị kèm nhãn Text trên điện thoại