Kênh video Youtube

Tổng hợp các video hướng dẫn sử dụng cho ứng dụng vTools for Survey

Bạn có thể tham khảo thêm các chức năng được hướng dẫn chi tiết trong kênh video của chúng tôi tại địa chỉ sau:

https://www.youtube.com/watch?v=RN4P4qu_d2o&list=PLCqtScykrCOjeEsUInf0ELARLwNLjzc0_

Last updated